Geolocation Rekkefølge
Geolocation (verdi 1)
Krav for filopplasting