Euskal Herriko baleazaleak ( History of Basque whaling )

Baskerna var bland de första människorna att fånga valar kommersiellt, i motsats till aboriginernas valfångst, och dominerade handeln i fem århundraden, spred sig till de yttersta hörnen av Nordatlanten och nådde till och med södra Atlanten. Den franske upptäcktsresanden Samuel de Champlain, när han skrev om baskisk valfångst i Terranova (d.v.s. Newfoundland), beskrev dem som "de smartaste männen vid detta fiske". I början av 1600-talet gick andra nationer in i handeln på allvar och sökte baskerna som lärare, "för [de] var då det enda folket som förstår valfångst", beklagade den engelske upptäcktsresanden Jonas Poole.

Efter att ha lärt sig branschen själva, anammade andra nationer deras tekniker och dominerade snart den växande industrin – ofta med uteslutande av sina tidigare instruktörer. Baskisk valfångst nådde sin topp i slutet av 1500-talet och början av 1600-talet, men var på tillbakagång i slutet av 1600-talet och början av 1700-talet. På 1800-talet var den döende eftersom högervalen nästan var utdöd och grönlandsvalen decimerades.