Context of อามิช

อามิช (; เยอรมันเพนซิลเวเนีย: Amisch; เยอรมัน: Amische) หรือรู้จักอย่างเป็นทางการว่า อามิชคณะเก่า (Old Order Amish) เป็นกลุ่มคริสตชนนิกายแอนาแบ๊บติสต์ดั้งเดิมที่มีต้นกำเนิดจากชาวเยอรมันสวิสและแคว้นอาลซัสในฝรั่งเศส พวกเขามีความใกล้ชิดกับกลุ่มเมนโนไนต์ซึ่งนับถือนิกายแอนาแบ๊บติสต์เช่นกัน อามิชเป็นที่รู้จักจากการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย สวมเสื้อผ้าธรรมดา ถือคติสันตินิยมคริสต์ รักษาระดับการแยกตัวจากโลกภายนอกและปรับตัวต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเชื่องช้า พวกเขาให้คุณค่ากับชีวิตชนบท การพึ่งพาตนเอง การทำงานด้วยแรงงาน ความถ่อมตนและน้อมรับพระประสงค์ของพระเจ้า (Gelassenheit)

ประวัติศาสตร์ของอามิชเริ่มจากการแตกแยกในนิกายแอนาแบ๊บติสต์เมนโนไนต์ของชาวสวิสและอาลซัสในสวิตเซอร์แลนด์ในปี ค.ศ. 1693 ที่นำโดยยาคอบ อัมมันน์ ผู้ติดตามอัมมันน์รู้จักต่อมาว่าอามิช ช่วงครึ่งหลังคริสต์ศตวรรษที่ 19 อามิชแบ่งออกเป็นอามิชคณะเก่ากับเมนโนไนต์อามิช ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 18 ชาวอามิชและเมนโนไนต์จำนวนมากอพยพมาอยู่ที่เพนซิลเวเนีย ปัจจุบันอามิชคณะเก่า อามิชคณะใหม่...อ่านต่อ

อามิช (; เยอรมันเพนซิลเวเนีย: Amisch; เยอรมัน: Amische) หรือรู้จักอย่างเป็นทางการว่า อามิชคณะเก่า (Old Order Amish) เป็นกลุ่มคริสตชนนิกายแอนาแบ๊บติสต์ดั้งเดิมที่มีต้นกำเนิดจากชาวเยอรมันสวิสและแคว้นอาลซัสในฝรั่งเศส พวกเขามีความใกล้ชิดกับกลุ่มเมนโนไนต์ซึ่งนับถือนิกายแอนาแบ๊บติสต์เช่นกัน อามิชเป็นที่รู้จักจากการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย สวมเสื้อผ้าธรรมดา ถือคติสันตินิยมคริสต์ รักษาระดับการแยกตัวจากโลกภายนอกและปรับตัวต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเชื่องช้า พวกเขาให้คุณค่ากับชีวิตชนบท การพึ่งพาตนเอง การทำงานด้วยแรงงาน ความถ่อมตนและน้อมรับพระประสงค์ของพระเจ้า (Gelassenheit)

ประวัติศาสตร์ของอามิชเริ่มจากการแตกแยกในนิกายแอนาแบ๊บติสต์เมนโนไนต์ของชาวสวิสและอาลซัสในสวิตเซอร์แลนด์ในปี ค.ศ. 1693 ที่นำโดยยาคอบ อัมมันน์ ผู้ติดตามอัมมันน์รู้จักต่อมาว่าอามิช ช่วงครึ่งหลังคริสต์ศตวรรษที่ 19 อามิชแบ่งออกเป็นอามิชคณะเก่ากับเมนโนไนต์อามิช ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 18 ชาวอามิชและเมนโนไนต์จำนวนมากอพยพมาอยู่ที่เพนซิลเวเนีย ปัจจุบันอามิชคณะเก่า อามิชคณะใหม่ อามิชบีชีเก่ารวมถึงเมนโนไนต์คณะเก่ายังคงพูดภาษาดัตช์เพนซิลเวเนีย แม้ชาวอามิชคณะเก่าในเทศมณฑลแอดัมส์และแอลเลน รัฐอินดีแอนาจะใช้ภาษาย่อยอลามันน์ที่แตกต่างกัน 2 ภาษาย่อย ในปี ค.ศ. 2021 มีชาวอามิชคณะเก่าอาศัยอยู่ในสหรัฐมากกว่า 350,000 คนและในแคนาดาประมาณ 6,000 คน ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ประชากรอามิชเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมาจากการไม่คุมกำเนิด

ชาวอามิชยังคงรักษาวัฒนธรรมส่วนใหญ่ของตน การเป็นสมาชิกเริ่มจากการเข้าพิธีบัพติศมาซึ่งทั่วไปอยู่ในช่วงอายุ 16–23 ปี พิธีนมัสการจะประกอบขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่บ้านหรือโรงนา พวกเขามีข้อกำหนดที่เรียกว่า ออร์ดนุง (Ordnung) ซึ่งแตกต่างไปตามแต่ละชุมชน สมาชิกทุกคนจะตรวจสอบและชำระข้อกำหนดนี้ทุก ๆ สองปี ออร์ดนุง ครอบคลุมหลายด้านในชีวิตประจำวัน เช่น การห้ามหรือจำกัดการใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์และรถยนต์ รวมถึงการแต่งกาย ชาวอามิชมักศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนห้องเดียวของตนและยุติการศึกษาในระบบเมื่อถึงเกรด 8 ชาวอามิชส่วนใหญ่ไม่ทำประกันเชิงพาณิชย์หรือประกันสังคม พวกเขามีแนวคิดไม่ต่อต้านและไม่ร่วมกองทัพเช่นเดียวกับกลุ่มแอนาแบ๊บติสต์ปัจจุบัน

Where can you sleep near อามิช ?

Booking.com
481.511 visits in total, 9.174 Points of interest, 404 Destinations, 182 visits today.